Pellon

Biotalous

Pellon Biosampo

Jatkuvatoiminen lannankäsittelylaitteisto kotieläintiloille. Lue lisää...

Kiintoaineen erotus

Viirakankaalla ja separaattorilla saadaan eroteltua n. puolet lietelannan kiintoaineksesta. Lue lisää..

Biokaasu

Pellon biokaasuratkaisussa lietelanta fraktioidaan ensin ja kuiva-aines mädätetään reaktorissa. Lue lisää...

Esitteet

Lue lisää..

Sulje sivuvalikko