Välj en sida

Service dejour 2.-3.7. kl 9.00-18.00 Stefan West tel. 0400-860 785 

Start avgift 80€

SAC mjölkstationer

 • SAC Karusell
 • SAC Side by side- station för mjölkning bakifrån
 • Fiskbensstationer
 • APOLLO management system

SAC Karusell

SAC External Rotary

 • Effektiv lösning för mjölkning på större gårdar. Storleksalternativ 22-60 mjölkningsplatser.
 • Med höjbart golv får mjölkaren alltid en ergonomiskt rätt arbetsställning.
 • Vid behov kan karusellen vara lösningen för en mjölkare.
 • Lätt att underhålla

Effektiv

 • Mjölkningskapacitet för en arbetstagare är 100-120 kor per timme.
 • Korna kommer enkelt in i stationen medan stationen roterar långsamt.
 • Arbetstagaren sköter alla arbetsfaser i mjölkningen på en gång.

Användarvänlig

 • Tack vare formen på stationens kant kan arbetstagaren komma nära kon när hen arbetar.
 • Stationen kan utrustas med ett höjbart Unifloor golv varvid arbetshöjden kan justeras efter arbetstagarens behov.

Hållbar

 • Den roterande mjölkningsstationen har konstruerats och byggts för att hålla dagliga mjölkningar i åratal.

Automation

 • Quick Start snabbstart
 • IDC3 elektronisk mjölkmätning – ICAR godkänd
 • Saturnus TDS produktionsstyrningssystem med identifieringsgrindar
 • Mjölkningsstationens TOUCHSCREEN pekskärmspanel
 • Kompatibel med MultiLine-produktionsstyrningssystemet
 • AMMU-förbindelse

Side by side station för mjölkning bakifrån

För krävande användning för stora besättningar när du vill optimera arbetsställningarna och arbetskomforten. Möjliggör effektiv användning av utrymmet i mjölkningscentralen, god rörlighet för djuren och flexibel hantering. Tiden från att den första kon hanteras till att mjölkningsenheten sätts på den sista kon minskar. Att hantera djur i grupper är enkelt och när gruppen är mjölkad släpps minst 3-5 kor i grupp ut genom grindar som styrs med tryckluft.

Stationen har konstruerats för mjölkarens och djurets behov. Eftersom övre delen har inkapslats kommer funktionspanelerna nära användaren, samtidigt ställer sig kon anatomiskt rätt. Tack vare sin konstruktion tål stationen också hård användning samt trycktvättning.

SAC SBS är trevlig också för djuren. Optimerad väg till stationen, djuren kan ergonomiskt vända sig i mjölkningsställning och indexerad frontgrind ställer korna nära mjölkaren. Öppen konstruktion ger behaglig mjölkning.

 

 

 

Standardegenskaper

 • Storlek: 2×8 – 2×40
 • Avstånd från ko till ko: 700 mm
 • Gruppstorlek: 3 -5 kor
 • Modulkonstruktion, bultad, förzinkad ramkonstruktion med avrundade ytor
 • Planerad för mjölkning 12 timmar per dag
 • Triangelgrindar som fungerar med tryckluft vid ingångar
 • Optimerade gångvägar från ingång till mjölkningsplatsen
 • Geniala svängande mellangrindar för att styra korna till mjölkningsplatsen
 • Under mjölkningen en frontgrind med öppen konstruktion som förhindrar störning från sidorna
 • Grupputgång: korna kan släppas ut i grupper av 3-5 kor, snabbutgång
 • Tröskeln till mjölkningsgropen är alltid av rostfritt stål
 • Övre kapslingens panel (Industrial) är av rostfritt stål
 • Bakplåt och bred urinränna med svansskydd rostfri stålkonstruktion
 • Hela mjölkningsstationen styrs med tryckluft
 • Glidskenor med styranordningar för slangar som standard

 

Tilläggsutrustningar

 • Rotorutfösning för snabb utfösning
 • Pellon Floor höjbart golv
 • Mjölkningsskena för tillbehörsvagn
 • Pellon Profi hydraulisk Industrial fösningsutrustning
 • Skivvärmeväxlare till mjölkpumpningsröret före gårdstanken
 • Pellon Patteri värmeåtervinningssystem – också från gårdstankens kompressor
 • Som tilläggsutrustning individuell utfodring som baserar sig på identifiering vid mjölkningsstation

Fiskbensmjölkstation 115 B

 • Förmånlig och effektiv
 • Obegränsat djurantal i besättningen
 • Bra arbetsergonomi
 • Lätt använda grindar för in- och utfösning
 • Hållbar och stabil konstruktion
 • Lätt att hålla ren RST-tröskel som standard
 • Gaveln vid ingången har V-modell som lugnar ner djurtrafiken

Fiskbensmjölkstation 115 F snabbutfösning

 • Effektiv
 • Obegränsat djurantal i besättningen
 • God arbetsergonomi
 • Lättanvända tryckluftsstyrda grindar vid in- och utfösning
 • Hållbar och stabil konstruktion
 • Lätt att hålla ren
 • RST-tröskel
 • Gaveln vid ingången har V-modell som lugnar ner djurtrafiken
 • Djuren avlägsnar sig från stationen rakt framåt

Fiskben 60°

 • Korna står i 60° vinkel så att mjölkningsplatsen är endast 70 cm bred/ko
 • Mjölkningen sker bakifrån men korna kommer och går genom gavlarna som i en traditionell fiskbensstation
 • Lämplig för 60-150 kor
Vi skulle aldrig byta ut Side by side-mjölkstationen

Vi skulle aldrig byta ut Side by side-mjölkstationen

Hur kan vi hjälpa

Ta kontakt så kan vi diskutera mera om individuellt skräddarsydda lösningar på era behov. Vi hjälper gärna.

Ring oss

06-4837 555

Lämna kontakt-begäran

Kontakta experten i ditt område

Kontakt

Namn*Obligatoriskt
Jag tillåter att mina uppgifter används*
Pellon Group får använda mina uppgifter till marknadsföring av produkter och tjänster. Du kan ångra ditt samtycke när som helst genom meddelande till e-postadressen: pellon@pellon.fi
Hidden