Valitse sivu

Automaattinen ruokinta antaa aikaa eläimille

Automaattinen ruokinta antaa aikaa eläimille

Ab Euro-Bull Oy:n 850-paikkaisen lihakarjakasvattamon rakentaneet Samuel Ingves ja Marcus Teir pitivät itsestäänselvyytenä, että kasvattamon aperuokinta automatisoitiin niin pitkälle kuin mahdollista. Kasvattamo nousi pari vuotta sitten Kristiinankaupungin Härkmereen.

Ingvesin mukaan ratkaisuun oli useita syitä, joista yksi oli käytännöllisyys: kumpikaan ei asu kasvattamon välittömässä läheisyydessä vaan viiden kilometrin päässä.

Merkittävimmät syyt olivat kuitenkin taloudelliset ja eläinsuojelulliset. Vaikka järjestelmä maksoi, se on kustannustehokas.

”Täällä tarvitaan vain yksi ulkopuolinen työntekijä. Hän siirtää rehupaalit ja perunarehun kurottajalla sekoittajalle, ja automatiikka hoitaa muut raaka-aineet, sekoituksen ja rehun jaon ruokintapöydälle.”

”Muu aika hänellä jää eläinten hyvinvoinnin varmistamiseen ja seurantaan”, Ingves korostaa.

Marcus Teir huomauttaa, että työntekijällä menisi ilman automatiikkaa päivässä ruokintaan neljästä viiteen tuntia. Vesikuppien tarkistamiseen, ruokintapöydän puhdistamiseen tai eläinten tarkkailuun ei jäisi juurikaan aikaa.

”Käytännössä silloin tarvittaisiin kaksi työntekijää, toinen rehuntekoon ja toinen eläintenhoitoon. Nyt yhdellä työntekijällä on ruokinnan lisäksi aikaa laittaa jokainen sonni nousemaan pari kertaa päivässä jaloilleen, jotta nähdään, onko kaikki kuten jalat kunnossa”, hän sanoo.

Ab Euro-Bull Oy:n lihakarjakasvattamon perustajat Marcus Teir (vas.) ja Samuel Ingves päättivät rakentaa yhteisen kasvattamon sen sijaan, että kumpikin olisi laajentanut kotitilalla omaa lihantuotantoaan. Yrityksen pyörittämisessä miehillä on selkeä työnjako: Marcuksen vastuulla ovat koneet ja laitteet, Samuelilla vastaavasti paperityöt.

Ruokintalaitteisto ahkerassa käytössä

Ruokintalaitteisto ahkerassa käytössä
Koko automaattinen ruokintalaitteisto hankittiin Pellon Groupilta. Pellon Feedline High Capacity -tietokoneohjattu ruokintajärjestelmä kattaa kaiken tuotannon ohjauksesta, ulkosiiloista, suursäkkisiilosta, syöttölaitteesta ja Module FD paalipöydistä 20-kuutioiseen Cut Mix sekoittajaan, siirtokuljettimiin ja BF450 mattoruokkijoihin.

Ape sekoitetaan säilö- ja perunarehun lisäksi täysrehusta ja kivennäisistä. Annostelut ja seossuhteet perustuvat punnitukseen, mikä ottaa paalien kokoerot huomioon.

Samuel Ingvesin mukaan järjestelmä on kovalla käytöllä, mutta se on toiminut koko ajan moitteetta. Kun rehut sekoitetaan kahdesti päivässä ja sonnit ruokitaan viidesti päivässä, laitteisto on toiminnassa 10 tuntia vuorokaudessa.

”Järjestelmän etuna on, että sitä voi täyttää joustavasti. Näin työ ei ole tunneista riippuvainen”, Teir korostaa.

Rehustamo on iso, mutta siinä on tila- ja laitevaraukset toiselle noin 850 eläimen kasvattamolle rehustamon toiselle sivulle. Laajennuksen luvat ovat jo kunnossa ja kaavailuissa on rakentaa se parin vuoden kuluessa.

”Uskon, että silloinkin päädymme Pellon ratkaisuun. On helpompaa toimia yhden kuin kahden laitevalmistajan kanssa samassa kasvattamossa”, Ingves perustelee.

Kasvattamon vuotuinen sähkönkulutus on 160 000 kilowattituntia. Automatiikkaan ja 700 neliön lämpimään tilaan suhteutettuna Ingves pitää sitä varsin kohtuullisena.

Kilpailutuksen perusteella Euro-Bull päätyi HKScanin tuottajaksi. Yrittäjät ovat erittäin tyytyväisiä lihatalon toimintaan ja asioiden hoitoon.

Sonnien toteutunut päiväkasvu oli viime vuonna 685 grammaa, millä Euro-Bull ylsi HKScanin tuottajista reilusti parhaaseen neljännekseen.

”Olemme itsekin siihen tyytyväisiä emmekä tavoittele juurikaan korkeampaa kasvua”, Ingves sanoo.

Euro-Bullin ruokinta on automatisoitu mahdollisimman pitkälle. Paalipöytä ja perunarehun täyttösiilo täytetään kurottajalla, sen jälkeen automatiikka huolehtii sekoituksesta ja rehun jakamisesta. Marcus Teirin mukaan annostelu ja seossuhteet perustuvat punnitukseen.

Sonnit ovat 32-osastoisessa kasvattamossa, jonka ritilälattiasta kaksi kolmasosaa on kumipohjainen. Rehu jaetaan ruokintapöydälle mattoruokkijalla.

Pellon Feedline Automaattiruokinta

Feedline ruokinta hoitaa 800 lihanaudan ruokinnan Euro-Bull Oy:n kasvattamossa.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Teksti ja kuvat:

Yhteydenottopyyntö

Nimi(Pakollinen)
Uutiskirje ilmestyy 4-6 x vuodessa.
Uutiskirje ilmestyy 4-6 x vuodessa.
Annan luvan tietojeni käyttöön *
Pellon Group saa käyttää tietojani tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Voit peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa ottamalla yhteyttä sposti. pellon@pellon.fi
Hidden
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.