Valitse sivu

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Pellon Groupin henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme tiedot.

 

Selosteessa kerromme

 

1)     Rekisterinpitäjän yhteystiedot

2)     Mitä tietoja keräämme

3)     Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää

4)     Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme

5)     Kuinka kauan säilytämme tiedot

6)     Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

7)     Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot

 

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

 

Pellon Group Oy

Yrittäjäntie 10

62375, YLIHÄRMÄ

Puh: 06 4837 555

Sposti. pellon@pellon.fi

 

y-tunnus: 0184454-7

 

Mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen ne keräämme

 

Pellon Groupin keräämät henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

  • Tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sopimusten sekä luottokelpoisuuden tarkistuksen yhteydessä henkilötunnus.
  • Työtehtävää kuvaavat tiedot: nimike, tehtävänkuvaus tai vastuualue
  • Työhakemuksiin ja rekrytointiin liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika, henkilöä kiinnostavan työn yksilöintitiedot työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten koulutustiedot, työkokemus, kielitaito, osaaminen, luottamustoimet, henkilön kuva, haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot, mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot, kuten palkkatoivomus, mistä tieto työmahdollisuudesta on saatu sekä hakemuksen käsittelyyn liittyviä tietoja
  • Verkkosivujemme käyttöön liittyvät tiedot: eväste eli cookie.

 

Henkilötiedot, jotka keräämme suoraan rekisteröidyltä

Keräämme tiedot pääosin aina suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse verkkolomakkeen, chatin tai sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle. Myös verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana.

 

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta

Kolmansilta osapuolilta keräämme julkisista lähteistä kuten yritysten www-sivut, yritysrekisterit, esimerkiksi YTJ, ja PRH:n kaupparekisteri sopimuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden varmentamiseksi.

 

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää

Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien hallussamme olevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 

a)    Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

 

b)    Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

 

c)    Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
  • Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta
  • Tietojen käsittely on lainvastaista

d)    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

 

e)    Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

 

f)     Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perusten. Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä ammattilaisten yhteystietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on.

 

g)    Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita.

 

h)    Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti

 

Pellon Group Oy

Tietosuoja

Yrittäjäntie 10

62375, YLIHÄRMÄ

 

Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme

 

Käsittelemme henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

 

Sopimukseen täytäntöön paneminen

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilattujen tuotteiden ja palveluiden tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

 

Lakisääteinen velvoite

Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja esimerkiksi kirjanpitolainsäädäntö.

 

Suostumus

Verkkosivujemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi.

 

Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.

 

Työhakemuksia Pellon Group Oy käsittelee työnhakijan suostumuksella. Hakijalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

 

 

Kuinka kauan säilytämme tiedot

Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan ja 6 vuotta sen päättymisen jälkeen mahdollisten sopimusvelvoitteiden, valitusten tai korjauspyyntöjen käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaki, toisin vaadita.

 

Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 26 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen.

 

Rekrytoinnissa säilytämme tiettyyn tehtävään liittyviä henkilötietoja kaksi vuotta ja avoimia hakemuksia kaksitoista kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien.

 

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita.

 

Rekrytointiin liittyviä tietoja voidaan jakaa konserniyhtiöiden sisäiseen käyttöön sekä mahdollisesti rekrytointiprosessiin osallistuville alihankkijoille, joiden kanssa Pellon Group on solminut erillisen sopimuksen rekrytoinnista ja henkilötietojen käsittelystä.

 

Tietojen turvaaminen

Pellon Groupin turvallisuustoimen päämääränä on turvata tietojen, henkilötietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.

 

Tietosuojaselosteen muutokset

Tietosuojaan liittyviä käytäntöjämme saatetaan päivittää ja muutokset julkaistaan tällä sivulla.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos kokee, ettei henkilötietoja käsitellä asianmukaisesti.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Yhteydenottopyyntö

Nimi(Pakollinen)
Uutiskirje ilmestyy 4-6 x vuodessa.
Uutiskirje ilmestyy 4-6 x vuodessa.
Annan luvan tietojeni käyttöön *
Pellon Group saa käyttää tietojani tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Voit peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa ottamalla yhteyttä sposti. pellon@pellon.fi
Hidden
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.