Välj en sida

REGISTERBESKRIVNING

Registerbeskrivning enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999).

Datum för uppgörande: 30.5.2009

1.REGISTERANSVARIGE

Pellon Group Oy

2. PERSON OCH / ELLER KONTAKTPERSON SOM ANSVARAR FÖR REGISTERÄRENDEN.

Maria Puronvarsi, Pellon Group Oy

Tel. 06-4837 555

3. REGISTRETS NAMN

Kundregister

4. ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (REGISTRET ANVÄNDS TILL)

Personuppgifter behandlas vid fakturering och indrivning av betalningar, marknadsföring, i samband med skötsel och utveckling av kundrelationer samt för statistiska ändamål. För direktmarknadsföring används uppgifterna endast i enlighet med gällande lagstiftning. Kunden har rätt att förbjuda att uppgifter används för direktmarknadsföring genom att underrätta Pellon Group Oy om det.

5. REGISTRETS UPPGIFTSINNEHÅLL

Uppgifter som sparas framgår av blanketten.

6. LAGENLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

I registret samlas information om beställning av produkter, offertbegäran samt deltagande i tävlingar.

7. ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER UTANFÖR FÖRETAGET

Uppgifter får inte överlåtas till tredje parter utan ifrågavarande parts särskilda tillåtelse.

8. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTER

Uppgifterna finns på Pellon Group Oy:s server. Pellon Group Oy ansvarar för tekniskt skyddande av uppgifterna och informationssäkerheten.

Kontakt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Namn*Obligatoriskt
Jag tillåter att mina uppgifter används*
Pellon Group får använda mina uppgifter till marknadsföring av produkter och tjänster. Du kan ångra ditt samtycke när som helst genom meddelande till e-postadressen: pellon@pellon.fi
Hidden