Välj en sida

Service dejour 2.-3.7. kl 9.00-18.00 Stefan West tel. 0400-860 785 

Start avgift 80€

Förkylning av mjölk

I mjölkpumpen finns varvtalsregulator. Mjölken pumpas från luftavskiljaren till gårdstanken så långsamt som möjligt. Vid återvinningsplatsen flödar vatten (eller någon annan kylvätska) så snabbt som möjligt. Mjölkens temperatur ska vara under 20° innan den leds till gårdstanken. Temperaturen i mjölken som leds till tanken beror på hur effektivt förkylningssystemet är.

Värmeåtervinning / Förkylning av mjölk

Genom att använda två värmeväxlare kan förkylningen av mjölken som går till gårdstanken effektiveras.

Värmepumpen kan installeras mellan PELLON PATTERI och värmeväxlaren varvid man genom förkylning kan sänka mjölkens temperatur till och med under 4°C.

För att säkerställa ett bra tvättresultat töms värmeväxlarna på det kylande medlet före tvätten.

Den värmeenergi som frigörs kan utnyttjas också för golvvärme!

Hur kan vi hjälpa

Ta kontakt så kan vi diskutera mera om individuellt skräddarsydda lösningar på era behov. Vi hjälper gärna.

Ring oss

06-4837 555

Lämna kontakt-begäran

Kontakta experten i ditt område

Kontakt

Namn*Obligatoriskt
Jag tillåter att mina uppgifter används*
Pellon Group får använda mina uppgifter till marknadsföring av produkter och tjänster. Du kan ångra ditt samtycke när som helst genom meddelande till e-postadressen: pellon@pellon.fi
Hidden