Välj en sida

Service dejour 2.-3.7. kl 9.00-18.00 Stefan West tel. 0400-860 785 

Start avgift 80€

Push Master 8000 hydraulskrapa

Gödselpressen Pust Master 8000 som tidigare var känd under produktnamnet Paskervilleri har nu tätkolvsegenskap genom vilken man kan flytta gödsel som behandlas som slam från tvärgående ränna till slambassäng.

Tätkolvspressen ser till att även fastare gödsel, som ofta är problem vid system som fungerar genom pumpning, flyttas till bassängen. Även den tvärgående rännan är tom efter att pressen använts och då minskar luktolägenheterna.

I tätkolvspressen ingår adapterstycke för PVC-rör med vilken även vinkeln uppåt-neråt eller sidledes kan ändras och då behöver slambassängen inte finnas direkt under en tvärgående ränna.

I korta gödselrännor under galler kan man använda skrapsystem som fungerar med två eller flera vingbalkar. Vingbalkarna är hårt ihopsvetsade med varandra och skrapvingarna mellan dem tar gödseln från änden av rännan mot tvärgående rännan. Kilaktiga gavelvingar i bakänden av balkarna hämtar gödseln ända från änden av rännan.

Push Master 4000 hydraulskrapa

I Push Master 4000 gödselpressen finns pressröret i änden på gödselrännlinjen. Gödseln pressas till gödselplattan direkt från änden av gödselrännan och du behöver ingen särskild tvärgående gödselpress. Pust Master Single kan monteras i fähus, grishus och även i häststall.

Autohydro-enhet

Alla Pellon gödselpressar utrustas med Autohydro-ventil, som kompenserar tryckförlusten. Trycket kan regleras steglöst med en lätthanterlig handregulator 0-180 bar. Enhetens ljudnivå är låg även vid byte av riktning.

Cylindrar och hydraulrör

Pellon Group tillverkar själv hydraulcylindrar till gödselpressar. Produktens jämna kvalitet säkerställs genom robotsvetsning. Cylinderstången har KROMAKS beläggning som är till och med hållbarare än dubbel förkromning.

Manövercentral

Gödselpressen kan med hjälp av ett manöverskåp utrustat med klockautomatik ställas in så att den startar automatiskt.

Hur kan vi hjälpa

Ta kontakt så kan vi diskutera mera om individuellt skräddarsydda lösningar på era behov. Vi hjälper gärna.

Ring oss

06-4837 555

Lämna kontakt-begäran

Kontakta experten i ditt område

Kontakt

Namn*Obligatoriskt
Jag tillåter att mina uppgifter används*
Pellon Group får använda mina uppgifter till marknadsföring av produkter och tjänster. Du kan ångra ditt samtycke när som helst genom meddelande till e-postadressen: pellon@pellon.fi
Hidden