Välj en sida

Automatiska utfodringssystem:

Sparar tid och pengar och främjar dina djurs hälsa

 • Frigör tid för andra viktiga uppgifter: 30 minuters inbesparing per dag är 20 arbetsdagar på ett år.
 • För varje djurgrupp utfodring enligt behov enkelt; foderkostnaderna ner, avkastningen och hälsan upp.
 • I blandningen alltid komponenterna i önskat blandningsförhållande.
 • Fler utfodringsgånger, lugna måltider, friskare och hållbarare djur.
 • Fler utfodringsgånger, lugna måltider, större åtgång, bättre tillväxt per dag.*
 • Fler utfodringsgånger, lugna måltider, mera liggtid, bättre avkastning**
 • Fler utfodringsgånger jämnar ut pH-växlingarna i vommen***
 • Utfodringen sätter djuren i rörelse, till exempel på natten till roboten. Ut fodringen styr djuren bort från mjölkstationen eller roboten.
 • Flera utfodringsgånger minskar helfodrets sortering och uppvärmning på foderbordet -> varje munsbit är likadan.
 • Ingen fordonstrafik i produktionslokalerna -> bättre inomhusklimat och renare foderbord.
 • Frigör traktorn till arbeten ute på åkrarna eller sälj!
 • Stora dörrar behöver inte öppnas -> mindre drag och fukt i lösdriftsladugårdar på vintern -> trevligare arbetsmiljö.
 • Inbespara bränslekostnader. Elkostna den är typiskt upp till 50 % mindre än ränslekostnaden.
 • Du kan sköta ströbäddarna med samma utrustning.

* Colorado State University, USA Schultz et. al.
** Journal of Dairy Science Vol 96 No 1 Denning
et. al.
*** Krause et al 2002

Räkna med lönsamhetskalkylator

Räkna ut återbetalningstid för investering

Kontakt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Namn*Obligatoriskt
Jag tillåter att mina uppgifter används*
Pellon Group får använda mina uppgifter till marknadsföring av produkter och tjänster. Du kan ångra ditt samtycke när som helst genom meddelande till e-postadressen: pellon@pellon.fi
Hidden