Välj en sida
Etusivu|Nauta|Utgödsling och gödselhantering|Vajerskrapor Manure Master

Manure Master – Intelligent utgödslingsutrustning

Pellon Manure Master är ett revolutionerande intelligent utgödslingssystem för lösdriftsladugårdar med öppna rännor. Systemet består av en urinavskiljningsränna som inbäddas i gjutningen, en maskin som drar vajern enligt friktionsdragprincipen, skrapa med två vingar på båda sidorna och en styrdator som styr hela systemet. Varje gödselgång är en egen enhet varvid man kan programmera drifttider, känslighet för hinder och driftlägen som är oberoende av varandra.

Maskin med friktionsdrag utan trummor som rullar vajern ökar på ett betydande sätt vajerns livslängd och möjliggör gödselgångar som är oberoende av varandra. En horisontell givare som monterats till dragmekanismen möjliggör känslig igenkänning av hinder av aldrig skådat slag. Med hjälp av samma givare ser styrsystemets användare hur spänd vajern är och kan då förutse när vajern ska spännas.

Närmare uppgifter om Manure Master Rfit som passar för renoveringsobjekt och Manure Master Twin för längre gångar finns nere på sidan.

Födelar:

 • Hållbar, enkel och servicevänlig konstruktion
 • Betydligt mindre energiförbrukning jämfört med tidigare system
 • Effektiv urinavskiljning håller gångarna torra och stadiga och ger betydligt mindre ammoniakutsläpp
 • Igenkänning av hinder efter djurgrupp som fungerar med överlägsen känslighet
 • Boxdriftfunktion för boxar. Stressar inte upp ens de mest känsliga djuren
 • Integrering i annan ladugårdsautomation såsom utfodringssystem
 • Rengöringsresultatet grundar sig på bästa material och omsorgsfullt planerad formgivning – inte på tung vikt som kräver mycket energi
 • Tack vare skrapvingens universella konstruktion kan samma vinge användas oberoende av ytmaterialet på gödselgången, lutningen och tvärgående rännas läge
 • Användargränssnitt som instruerar användare och förhindrar att felaktiga funktioner utförs och hjälper att förutse underhåll
 • Vajerns brytskiva än försänkt i golvet och har inga vassa delar ovanför golvet

Mera information

 • Låg vingkonstruktion stör inte djurens rörelser på gångarna när skraporna rör sig.
 • Möjliggör lägre höjdskillnader än tidigare på gångar som är delvis täckta med spaltgolv.
 • Dubbel vingkonstruktion möjliggör bättre rengöringsresultat och rena änden på gångarna.
 • Skrapvingen för inte gödsel till fel ände när den backar – vingarna öppnas rejält.
 • Tack vare vingkonstruktionen kan tvärgående rännor finnas i änden på gångarna, i båda ändarna eller var som helst mellan ändarna.
 • Samma skrapvinge kan användas oberoende av ytmaterial och lutningar i rännor och oberoende av hur tvärgående rännor har placerats.

Styregenskaper

Känslighetsområden

Alla gångar kan ha egna känslighetsinställningar och på varje gång kan också finnas särskilt områden med speciellt känslig hinderdetektering. På det här viset fungerar utgödslingen tillförlitligt men stressar ändå inte upp de mest känsliga djuren. Områden med särskilt känslig hinderdetektering kan finnas till exempel vid mjölkroboten där kor går in och ut, vid ryktborstar eller vattenkoppar samt vid sjuk-/skötselboxar.

Tidtabeller

Skrapornas körtid kan enkelt programmeras för enskilda gångar på pekskärmen. Skraporna kan också ställas in för kontinuerlig drift varvid valda skrapor kör utan uppehåll.

Boxdrift

Vald skrapa eller valda skrapor kan ställas in på så kallat boxdriftläge, varvid utgödslingen kan ske i en box i änden på gången antingen enligt särskild tidtabell eller övervakat med fjärrkontroll på begäran.

Integrering med utfodring

Utgödslingssystemet kan integreras med automatutfodringen eller t.o.m. med fullfodervagnsutfodringen. Då står skraporna vid utfodringsgångarna stilla under inställd tid vid utfodringen så att djuren får matro.

Manure Master Rfit

Manure Master Rift har planerats för att ersätta utgödslingsutrustningar i boskapsbyggnader. Lämpar sig bra för att ersätta gamla hydraul- och vajerskrapor där det finns någon styrbalk i gången. Vid behov kan en styrplanka monteras i den gamla fåran för att göra fåran smalare så att klöven inte fastnar i den.

Rfits har samma skrapsläde som Manure Master.  I bottnen finns en smalare styranordning som passar i plankans fåra eller i andra styrbalkar. Kräver ingen urinränna i gödselgången.

Fördelar som uppnås när gamla skrapor ersätts:

 • Mindre stress för djuren
 • Håller gångarna renare och torrare
 • Minskar ammoniakutsläppen på ett betydande sätt
 • Avsevärt energieffektivare
 • Kan integreras med annan ladugårdsautomation.
 • Enkel och tillförlitlig konstruktion
 • Kontroll enligt djurgrupper

Manure Master Twin

Manure Master Twin är avsedd för objekt med över 80 meter långa gångar. Maximal gånglängd är 150 m.

Twin-modellen har två dragmaskiner/gång dvs. i båda ändarna av gången. Genom motoreffekten och dragfriktionen har Twin-dragmaskinen dubbelt större dragkraft jämfört med standardmodellen.

Styrningen och den patenterade hinderdetekteringen fungerar exakt på samma sätt som i Manure Master.

Twin-versionen finns för nybyggnader med urinrännor och för renoveringsobjekt med Rfit.

Hur kan vi hjälpa

Ta kontakt så kan vi diskutera mera om individuellt skräddarsydda lösningar på era behov. Vi hjälper gärna.

Ring oss

06-4837 555

Lämna kontakt-begäran

Kontakta experten i ditt område

Kontakt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Namn*Obligatoriskt
Jag tillåter att mina uppgifter används*
Pellon Group får använda mina uppgifter till marknadsföring av produkter och tjänster. Du kan ångra ditt samtycke när som helst genom meddelande till e-postadressen: pellon@pellon.fi
Hidden