Välj en sida

Service dejour 2.-3.7. kl 9.00-18.00 Stefan West tel. 0400-860 785 

Start avgift 80€
Etusivu|Sika|Blötutfodring

Blötutfodringsanläggning

Pellon FEEDFLOW – grisuppfödarens pålitliga kompanjon

Pellon Feedflow styrsystem för utfodring är producentens pålitliga kompanjon för kontroll av produktion i svinhus. Med hjälp av systemet styrs och optimeras produktionen effektivt för att nå bästa resultat.  

FeedFlow -blötutfodringsanläggning för suggor, smågrisar, grisar som avvänjs och slaktsvin.

Pellon Feedflow är den mest mångsidiga blötutfodringsanläggningen på marknaden. Anläggningen fungerar efter behov antingen som restlös blötutfodring, blötutfodring med restmängd eller en kombination av dessa. Fördelen med restlöshet är att foderkonverteringsgraden blir bättre; alla grupper får exakt rätt mängd blandning avsedd för just dem. Vidare kan temperaturen i fodret justeras vilket förbättrar resultaten i synnerhet under mellanuppfödningen. Efter utfodringen kan rörsystemen eller en del av dem rengöras med vatten eller tryckluft. Också nedledningsrören kan rengöras med tryckluft.

Att göra blandningen är mycket smidigt. Komponenterna kan läggas i blandningen i valfri ordning, en komponent kan tas flera olika satser, mellan komponentsatserna kan finnas baddningstider eller mellanomrörningar. Med hjälp av fermenteringstanken/-tankarna kan bakteriebalansen i blandningarna optimeras och djurens hälsa förbättras. Storleken på blandningstanken kan väljas från 200 till 9000 liter. Pellon tanken är alltid sexkantig vilket tillsammans med effektivare blandare garanterar effektiv omrörning.

 

Även andra underordnade kringutrustningar i svinhuset t.ex. bevattning kan kontrolleras med Feedflow -styrenhet

Att kontrollera utfodringen är enkelt. Gårdens uppgifter matas in i datorn (t.ex. djurantal, djurgrupper, foderkomponenter som används, längden på rörsystemen). Utgående från dessa uppgifter kontrollerar Feedflow utfodringen automatiskt. Vidare analyserar programvaran systemet under driften och automatiserar rutinfunktionerna i utfodringen.

Möjligheten till fjärranvändning underlättar också styrandet av funktionerna i svinhuset. Programvaran kan användas via internet vilket ger frihet i arbetet på gården. Finjusteringen av utfodringsportionerna kan automatiseras genom att mäta hur länge djuren äter. I programvaran finns också olika profiler för olika användare (t.ex. huvudanvändare, arbetstagare, avbytare…).

Pellon FeedFlow är en funktionssäker och pålitlig kompanjon i svinhuset. Styrdatorn är effektivt skyddad mot krävande förhållanden i svinhus. FeedFlow är också skyddad mot spänningsväxlingar och elavbrott. Efter elavbrott kan programmet självständigt fortsätta fungera. Det här är allt viktigare i dagens stora svinhusenheter.

Pellon Feedflow -styrsystemets egenskaper

 • Automatik vid elavbrott
 • Siloövervakning med nivåvakter eller vågar
 • Realtidssystem, där ändringar kan göras ”i flygande fläng” under de övriga funktionerna.
 • Larmautomatik, t.ex. larm genom GSM-textmeddelande
 • Utportionering av tillsatser utan fodervärde
 • Tidsbestämd utportionering av små komponenter för syra, läkemedel och vitaminer. 
 • Dynamisk grupputfodring: automatiskt byte av utfodringsgrupp i enskild box.
 • Reglering av ventilationen

Fjärranvändning

 • PC-koppling
  – wireless
  – lokalnät
  – serietrafik
 • PocketPC-förbindelse
 • Gsm telefonförbindelse

Suggutfodring

 • Exaktare dosering med ventil för smågivor
 • Snabb uppföljning av utfodring med snabbutfodring
 • Kretsvis koncentrering (= galtar, icke produktiva djur, avvanda och suggor).

Grisutfodring

 • Dynamisk grupputfodring: automatiskt byte av utfodringsgrupp i enskild box.
 • För grupper glidande byte av blandningar
 • Komponentdosering för mediciner och vitaminer

Utfodring av slaktsvin

 • För stora mängder per enhet, för långa rörsystem.
 • Kretsvis koncentrering möjliggör bra jäsning i blandningen och kortare blandningstid.
 • Glidande byte av blandning för gruppen.

Pellon FEEDFLOW styrsystemet förenar produktivitetsfaktorerna i olika delområden  

Utfodring

 •     Exakt rätt mängd i rätt tid, självreglerande korrigeringstal
 •     Flera utfodringsgånger optimering av foderutnyttjande
 •     Mycket snabb uppföljning av utfodringen
 •    Uppföljning av ättiden (kan väljas), automatisk korrigering i givor.
 •     Vid portionering reglering med frekvensomvandlare.

Foderblandningar

 • Exakt rätta komponentmängder, självreglerande korrigeringstal
 • Flera foderrecept och glidande tillverkning av foderblandningar
 • Kvarn- och skruvstyrning till komponenter
 • Obegränsad mängd foderkomponenter i receptet
 • Syror, vitaminer och läkemedel i små givor
 • Doseringspumpar för vätskor och oljor

Avkastningskalkyl

 • Uppgifter om djur och förbrukning ger aktuell resultatberäkning
 • Foderuppgifter-> pris på foderblandningar -> resultatuppföljning per gris
 • Avdelningsvisa utskrifter med basuppgifter om djurgrupper
 • Periodvis förbrukning av foderkomponenter

Övervakning

 • Övervakning av utfodring, ventilation, separata anordningar mm.
 • Larm och logguppgifter
 • GSM- larm
 • Batteribackup, larm vid strömavbrott

Optimering av energi

 • Ventilationen kompenseras för värmen från djuren
 • Uteluftskompensering
 • Styrning av nerkylning och uppvärmning
 • Styrning av bevattningssystem/blötläggningssystem

Hur kan vi hjälpa

Ta kontakt så kan vi diskutera mera om individuellt skräddarsydda lösningar på era behov. Vi hjälper gärna.

Ring oss

06-4837 555

Lämna kontakt-begäran

Kontakta experten i ditt område

Kontakt

Namn*Obligatoriskt
Jag tillåter att mina uppgifter används*
Pellon Group får använda mina uppgifter till marknadsföring av produkter och tjänster. Du kan ångra ditt samtycke när som helst genom meddelande till e-postadressen: pellon@pellon.fi
Hidden