Välj en sida

Service dejour 2.-3.7. kl 9.00-18.00 Stefan West tel. 0400-860 785 

Start avgift 80€
Etusivu|Pellon Feedline återställde tron på automatutfodring

Pellon Feedline återställde tron på automatutfodring

Efter sina erfarenheter av den första bandutfodraren beslöt sig mjölkproducenten Jorma Rahikkala för att byta system. När automatutfodringen som baserar sig på bandutfodrare visade sig vara det vettigaste utfodringsalternativet i lösdriftstallet som byggdes ut i fjol, återvände tron på automatutfodringen: han stannade för Pellon Feedline- utfodringssystemet.

Jorma och Pirjetta Rahikkala byggde ett lösdriftstall på sin gård Siikalatva i Kestilä i Norra Österbotten år 2007. Till lösdriftsstallet skaffade de ett automatiskt utfodringssystem som baserar sig på en bandutfodrare. Där fälls balfodret direkt på bandet från påfyllningsbordet som utrustats med en rivare. De här utrustningarna fungerade emellertid inte klanderfritt.

”Vi monterade ner och slutade snart använda hela systemet. Vi övergick till separat utfodring där vi delade ut ensilaget med kompaktlastare. På det här viset gjorde vi ända tills hösten då utbyggda delen blev klar”, berättar Rahikkala.

När Jorma Rahikkala ville automatisera utfodringen i den utbyggda lösdriftsladugården visade sig utdelning av foder med bandtransportör vara den bästa lösningen för hela ladugården.

Feedline övertygade

Det äldre lösdriftsstallet byggdes ut med en ny del. På den nya sidan finns bara en kalvningsbox och koplatser samt två mjölkrobotar.

På den gamla sidan placerades kor i slutet av sin mjölkningsperiod, sinkor och kvigor samt en mjölkrobot. Jag ville automatisera utfodringen och bandutfodraren visade sig vara det vettigaste alternativet i praktiken”, konstaterar Rahikkala.

Han bekantade sig med Pellon Feedlines automatiska utfodringssystem med bandutfodrare och frågade erfarenheter av det. Genom egna erfarenheter av deras tidigare utfodrare av annat märke visste han att speciellt lägga märke till de riskfyllda platserna som inte fungerade tidigare.

”Jag blev övertygad om att Feedline var ett driftsäkert system och vågade skaffa det. Att reservdelstjänsterna och servicen finns snabbt tillgängliga talade också för anskaffningen. Systemet har fungerat sedan hösten i fjol och vi har inte haft några ”barnsjukdomar”, säger Rahikkala.

Enligt Rahikkala kan man påverka utfodrarens funktion mycket genom förebyggande underhåll det vill säga genom att rengöra och smörja ställen och hålla bandet tillräckligt spänt.

Utfodringssystemets användargränssnitt finns i den kalla foderladan. Jorma Rahikkala är positivt överraskad över att pekskärmen fungerar även i 30 graders köld.

Mjölkproducenten Jorma Rahikkala är nöjd med Pellon Feedline-utfodringssystemets funktion. Pellon CutMix-blandfoderblandaren på 25 kubik sänktes ner i en betongbassäng som är 60 cm under golvnivån och det här gav lastningsutrymme ovanför blandaren. Med skraptransportör med tättslutande botten hålls foderladan ren.

Flera utfodringsgånger per dag

I samband med att de byggde ut gjorde de plansilon bredvid foderladan. Samtidigt förnyades skördekedjan för ensilage genom att tillsammans med granngården skaffa en gemensam fälthackare som de för första gången bärgade ensilaget med i fjol.

Pellon Feedline-automatutfodringssystemet som placerats i foderladan har en fast CutMix blandare med stående skruv, Pellon CC800-stegtransportör med kedjeskrapa samt Pellon BF450-bandtransportör.

Blandfoderblandaren finns i foderladan i en betongbassäng som sänkts ner 60 cm från golvnivån. På det här viset fick man tillräckligt med rum ovanför den höga blandaren för att enklare kunna lasta ensilaget i blandaren med frontlastare. Mineraler och kraftfoder transporteras med spiral från egen cistern.

Att man klarar sig med en traktor när man använder den talar även för valet av fast blandare säger Rahikkala. En traktordriven blandfodervagn skulle ha krävt en till maskin.

Just nu har man 125 kor i ladugården och man fortsätter att fylla den. Rahikkala uppskattar att under nästa år börjar ladugården vara i full produktion det vill säga då har man 180 kor.

”För nuvarande antalet kor gör vi en sats en gång om dagen men i framtiden kommer vi säkert att göra två satser om dagen. Automatiken delar fodret till mjölkkorna sex gånger om dagen då fodret som görs för kvigor och sinkor delas på en gång varannan dag”, säger han.

Feedlines automatik delar ut mjölkkornas blandfoder sex gånger per dygn det vill säga korna har hela tiden tillgång till färskt foder. Maximalt antal utfodringar är åtta.

På en gång kan vi i blandaren göra ett parti på sju ton och i praktiken kan vi utfodra maximalt cirka 12 gånger. Enligt Rahikkala kan man ändå vara flexibel när man gör blandfoder.

”Om vi behöver tio ton blandfoder för mjölkkorna kan vi först göra en sats på tre ton och dela ut den och sedan göra färdigt en sats på sju ton för följande utfodringarna.”

Text och foto: Arto Takalampi

Kontakt

Namn*Obligatoriskt
Jag tillåter att mina uppgifter används*
Pellon Group får använda mina uppgifter till marknadsföring av produkter och tjänster. Du kan ångra ditt samtycke när som helst genom meddelande till e-postadressen: pellon@pellon.fi
Hidden